ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบทความใหม่

ทางวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของบทความใหม่ 

ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะส่งบทความให้พิจารณา

ใช้รูปแบบวารสารตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้

 

ตัวอย่างบทความวิจัย (ภาษาไทย)

ตัวอย่างบทความวิชาการ (ภาษาไทย)

 

โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft word ที่เว็บ http://www.edtechjournal.ru.ac.th/Download/index?cid=1

เพื่อสะดวกต่อการเตรียมรูปแบบบทความต่อไป

 
View : 595
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8564
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951 กองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918, ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail : rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 20
Yesterday: 51
All: 103512
© 2022  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved